Miljøpolitik

Bayern AutoGroup A/S arbejder kontinuerligt for at forbedre arbejdsmiljøet for de ansatte og reducere vores miljøpåvirkninger under hensyntagen til tekniske og økonomiske muligheder i overensstemmelse med de krav, der gælder for certificeret miljøledelse efter DS/EN ISO14001:2015 samt ved at have fokus på effektiv driftsstyring af værkstederne.

Desuden sørger vi for i Bayern AutoGroup at implementere initiativer fra BMW Group bl.a. vedr. optimering af genanvendelse, herunder ambitionen om at bidrage til mere cirkulær økonomi.

 

Lovgivne krav skal selvsagt overholdes. Hvis vi får viden eller mistanke om væsentlige forhold, der har negativ påvirkning af miljø- eller sikkerhed, uanset at krav efter lovgivningen er overholdt, vil vi som beskrevet i DS/EN ISO 14001:2015 ændre disse hurtigst muligt.

Vi implementerer løbende konkrete tiltag for at forsøge at minimere vores ressourceforbrug, hvor det er praktisk muligt, især energiforbruget og forbruget af miljøbelastende kemikalier. Vi implementerer også løbende konkrete tiltag for at forsøge at nedbringe f.eks. støj og støvende processer med henblik på at forbedre arbejdsmiljøet. Desuden indfører vi løbende tiltag for at sikre forsvarlig håndtering, sortering samt bortskaffelse af affald.

Vi sørger for, at medarbejdernes viden om miljø- og sikkerhedshensyn løbende udbygges, og gøres til en aktiv del af deres hverdag i overensstemmelse med de krav, der gælder for certificeret miljøledelse efter DS/EN ISO14001:2015. Leverandører og samarbejdspartnere tilskyndes at efterleve de samme principper.

 

Vi tager vores miljøpolitik alvorlig, og uddyber gerne eventuelle spørgsmål, der måtte være med hensyn til ovenstående på [email protected]. Det er en del af vores certificerede miljøledelse efter DS/EN ISO14001:2015, at vores målsætninger gennemgås og evalueres årligt. Registrering af energiforbrug samt miljøbelastende kemikalier foreligger.