Miljøpolitik for Bayern AutoGroup

Miljøpolitikken er en erklæring på, at Bayern AutoGroup vil arbejde for miljøets bedste. Bayern AutoGroup har til hensigt at nå målsætningerne i selskabets miljøpolitik ved at finde den mest optimale løsning - både miljømæssigt og økonomisk. I den forbindelse har vi etableret et miljøledelsessystem samt en miljø- og sikkerhedsorganisation.

Bayern AutoGroup Aalborg er miljøcertificeret

Disse forhold øger kendskabet til og bevistheden om miljøforhold og opmuntrer til miljøbevarende initiativer såvel individuelt som på virksomhedsniveau. Bayern AutoGroup ønsker, så længe det er hensigtsmæssigt, teknisk muligt og økonomisk forsvarligt, at indgå i et positivt samspil med sine omgivelser og interessenter og samtidig sikre medarbejdernes trivsel og et sundt arbejdsmiljø. Derfor vil vi via vores miljøledelse sikre, at gældende lovgivning altid overholdes samt bestræbe os på at gøre det endnu bedre. Vi arbejder derfor i det daglige for:

• At affaldsprodukter fra produktionen ikke er til gene for miljøet, men genanvendes i videst muligt form. 
• At sikre optimal udnyttelse af ressourcer og hjælpestoffer for løbende at minimere vores miljøpåvirkninger.
• At lade miljøparametre indgå som en væsentlig faktor ved iværksættelse af nye aktiviteter samt ved indkøb af materiale og kemiske produkter.
• At alle medarbejdere inddrages i miljøstyringen, så arbejdet med miljø- og arbejdsforhold bliver faste og positive elementer i dagligdagen. 
• At udarbejde og vedligeholde et miljøledelsessystem, der overholder kravene i DS/EN ISO 14001.Værkstedsbooking
Værkstedsbooking
Værkstedsbooking
søge icon
søge icon
Søg bil
Verden
Verden
Find forhandler
Særlige biler kræver en særlig bilforhandler. Læs mere
Blomstervej 4A
8210 Aarhus
Tlf. 87 43 03 00
Sivmosevænget 1
5260 Odense S
Tlf. 66 12 33 33
Trianglen 5
6000 Kolding
Tlf. 70 11 22 77
Storstrømsvej 4
6715 Esbjerg N
Tlf. 70 300 520
Jens Baggesens Vej 5-7
7500 Holstebro
Tlf. 97423033

Jyllandsgade 26
9000 Aalborg


Tlf. 98 16 55 55
Høegh Guldbergs Gade 36
8700 Horsens
Tlf. 70 30 06 35
© Copyright Bayern AutoGroup A/S. (Der tages forbehold for afgiftsændringer, taste- og trykfejl samt udsolgte varer).